Wie is PPM Oost?

PPM Oost en Oost NV

PPM Oost is onderdeel van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV). Oost NV heeft als aandeelhouders het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel. Oost NV is ontstaan in 2003 uit de fusie van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM).

Honderd participaties

PPM Oost heeft vanaf dat moment een grotendeels nieuwe portefeuille weten op te bouwen, die op dit moment circa 150 participaties groot is. Onder de kop wat doen we op deze site vindt u nadere informatie over de bedrijven waarin we een aandeel hebben: onze participaties.

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

PPM Oost is lid van de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en past de gedragscode van de NVP toe. Voorts is zij door het Ministerie van Economische Zaken erkend als partner voor de Regeling Groeifaciliteit.

PPM Oost werkt met overheidsmiddelen en beheert een zogenaamd revolving fund. De investeringshorizon voor onze participaties is 5 tot 7 jaar, daarna streven we naar verkoop van onze participatie. Altijd in overleg met het management. We willen een solide langetermijnpartner zijn van uw op winst gerichte onderneming.

Aandeelhouders

PPM Oost is het participatiebedrijf van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV). In onze onderlinge samenwerking delen we onze kennis en netwerken. Andere aandeelhouders van PPM Oost zijn Universiteit Twente en Regio Twente.