Wat doet PPM Oost?

Ondernemers in de provincies Gelderland en Overijssel hebben niet alleen risicokapitaal nodig. Ze hebben ook behoefte aan weloverwogen advies en begeleiding van een regionale investeerder. PPM Oost stelt daarom naast de benodigde financiering ook graag haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers.

PPM Oost staat voor actief beheer en coaching. Kortom: participeren in durven en doen.

Visie 

Ondernemen is een vak apart. Ondernemen is anticiperen op nieuwe of veranderende markten, omgaan met ontwikkelingen die niet altijd voorspelbaar zijn.

Dat maakt ondernemen riskant en alleen geschikt voor wie lef heeft en de handen uit de mouwen wil steken. Kortom: durven en doen.
Lees meer...

Sectoren

PPM Oost investeert in kansrijke bedrijven die zich profileren als voorloper of trekker van de regionale economie. PPM Oost investeert met name in bedrijven binnen de sectoren Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Energie- en Milieutechnologie. Daarnaast investeren we in regionale kansen in de Maakindustrie. Maar ook innovatieve bedrijven in andere sectoren behoren tot de doelgroep.
Lees meer...

Innovatie 

PPM Oost beoordeelt of uw (bestaande of startende) bedrijf voldoende innovatief is. De criteria hiervoor zijn onder meer of uw bedrijf een nieuw product of een nieuwe markt ontwikkelt danwel of uw bedrijf voorop loopt in de sector. Incidenteel doen we ook MBO's/MBI's, bedrijfsopvolging en herstructureringen.
Lees meer...

Participeren 

Wat is participeren? Bij een participatie neemt PPM Oost rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. Het aandelenbelang dat PPM Oost heeft, is altijd een minderheidsbelang. PPM Oost streeft naar een exit binnen 5 tot 7 jaar.
Lees meer...

 

Gedragscode NVP

PPM Oost is lid van de Nederlandse Vereniging Participatiemaatschappijen (NVP).

Lees meer over onze gedragscode...