Cleantech & Energy

PPM Oost is gespecialiseerd in vroegefase-investeringen in kennisintensieve MKB-bedrijven. Ze kan door haar unieke positie meer risico lopen als het gaat om innovatieve investeringen in Cleantech & Energy. Voor deze ondernemingen is het zo makkelijker om financiering te verkrijgen.

Nederland heeft een omvangrijke energie-industrie met een output van zo’n € 36 miljard (ruim 6% van het BBP) en een arbeidsvolume van meer dan 100.000 arbeidsjaren. Vanuit internationaal perspectief heeft Nederland een sterke positie op het gebied van duurzame energie. Het kabinet wil de sector versterken en zet daarbij in op grijze én groene stroom.

Ontwikkelingen

Schaarste van fossiele brandstoffen in combinatie met de verwachte stijging van de mondiale vraag leidt tot hogere energieprijzen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Provincie Gelderland wil energietransitie mogelijk maken door de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en decentrale energieopwekking. De komende jaren wordt de omslag gemaakt van subsidieverlening naar participaties via revolving funds. Gelderland zal een fonds van in eerste instantie € 100 miljoen in het leven roepen, waarvan een groot deel is bestemd voor energietransitie. Provincie Overijssel gaat concreet investeren in innovatie, hernieuwbare energie en energiebesparing. Hiervoor is onder andere een Energiefonds van € 250 miljoen opgericht.

De belangrijkste uitdagingen:

  • energietransitie is noodzakelijk door schaarste van bronnen en stijging van vraag, gekoppeld aan verhoging van prijs;
  • duurzame energie levert nog niet voldoende rendement op;
  • financiering van innovatieve bedrijven op het gebied van energie verloopt moeizaam.

Thema's

  • innovatie
  • hernieuwbare energie
  • clean tech
  • duurzaamheid
  • CO2- reductie en energiebesparing.

Investeringsbeleid

De sector Cleantech & Energy wil een gedifferentieerde portfolio creëren door actief te investeren in Cleantech en Energy bedrijven die behoefte hebben aan kapitaal en ondersteuning. De fondsen van PPM Oost richten zich in het kader van Cleantech & Energy op de onderstaande thema’s. Per thema is weergegeven welke ondernemingen onderdeel uitmaken van onze portfolio. Ten aanzien van de thema’s waar nog geen bedrijven staan genoemd, wordt op dit moment door PPM Oost actief gescout dan wel vinden er actieve gesprekken en/of onderhandelingen plaats.

 

PPM Oost

Innoveren in bestaande en bewezen technologie op het gebied van hernieuwbare energie is een belangrijk aandachtsgebied. Dit gaat om bijvoorbeeld zonnecellen, biomassa, geothermie, met name gericht op duurzame energie. Het nadeel is dat deze investeringen nog relatief duur en op korte termijn onrendabel zijn. Daarom zien ondernemers er vaak vanaf, terwijl ze wel een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van hun bedrijf. Ook in deze situaties kunnen ondernemers terecht bij de sector Cleantech & Energy van PPM Oost. PPM Oost neemt bij voorkeur de positie in met een risicodragend deel van de financiering om de overige financiers over de streep te trekken. Bekijk hier een overzicht van andere fondsen en regelingen op het gebied van cleantech.

De provincies Overijssel en Gelderland zien energie als centraal thema en kiezen voor innovatie, duurzame energie en besparing. PPM Oost heeft voor deze specialisatie gekozen met een eigen sectorteam.

Bekijk onze portfolio van de sector Cleantech & Energy

Contactpersonen sectorteam

energieatppmoost [dot] nldrs. J. Pauwels (Jemy)
sectormanager
jemy [dot] pauwelsatppmoost [dot] nl

Jemy heeft een bedrijfskundige achtergrond en is werkzaam geweest bij Atlas Advies en Oost NV. Jemy werkt sinds 2009 bij PPM Oost.

drs. F.T.A.M. Welling (Freek)
senior investment manager
freek [dot] wellingatppmoost [dot] nl

Freek heeft bedrijfseconomie gestudeerd en heeft gewerkt in de ICT sector als financieel en logistiek consultant, als business consultant industrie en energie bij een zakelijk dienstverlener, en financieel manager bij een productiebedrijf in zonne-energie. Freek is sinds 2013 werkzaam bij PPM Oost.

ir. B. (Bas) Pleging
senior investment manager
bas [dot] plegingatppmoost [dot] nl

Bas is afgestudeerd aan de UT met specialisatie Technische Bedrijfskunde en werkte vervolgens bij KPN en bij NIBC. Bas is sinds 2006 werkzaam bij PPM Oost.

S.W. Vervest MSc (Sebastiaan)
investment analist
sebastiaan [dot] vervestatppmoost [dot] nl

Sebastiaan heeft een financiële achtergrond en heeft gewerkt bij onder andere EY. Sebastiaan is sinds eind 2013 werkzaam bij PPM Oost.

A.L. de Roos (Alies)
teamassistent
alies [dot] deroosatppmoost [dot] nl

Alies heeft in 1999 de studie HEAO Commerciele Economie afgerond waarna ze ruim 10 jaar werkzaam is geweest bij diverse reclamebureaus. In 2010 is Alies bij PPM Oost in dienst getreden.