Private investeerders

Het zoeken naar een private mede-investeerder is op dit moment alleen nodig bij een financiering vanuit het Innovatiefonds Oost Nederland.

Mede-investeerder

Elke financiering moet voor een deel door één of meerdere private mede-investeerder(s) worden aangevuld. Als u zelf een partij vindt is dat heel positief. PPM Oost kan eventueel in haar netwerk op zoek gaan naar een geschikte partner. Ook met deze partner zullen gesprekken worden gevoerd door PPM Oost en de ondernemer gezamenlijk.

Voorwaarden financiering

PPM Oost en de mede-investeerder(s) hanteren dezelfde voorwaarden voor financiering. Alle investeerders trekken gezamenlijk op. De private mede-investeerder(s) kan een formele partij zijn, zoals een andere participatiemaatschappij, of een informal investor (privépersoon). Deze investeerder moet onafhankelijk zijn van uw bedrijf.

 

Business Angels

Bent u als ondernemer op zoek naar risicokapitaal van informal investors? Meesters van de Toekomst is het Business Angels netwerk van Oost-Nederland.