PPM Oost klachtenregeling

Wij streven ernaar dat u tevreden bent over ons, omdat wij veel waarde hechten aan goede contacten met onze klanten en stakeholders. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en organisatie. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we dat graag van u. Meestal is een goed gesprek voldoende om uw eventuele onvrede weg te nemen. Voor andere situaties, lichten we hieronder onze klachtenregeling toe.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht en/of verbetervoorstel indienen via onze website.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na indiening van uw klacht, ontvangt u een bevestiging per mail dat de klacht is binnengekomen en wat de beoogde periode (streven is uiterlijk 3 weken) van behandeling is. Uw klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door de betrokken sectormanager die een onderzoek zal instellen. Een onafhankelijke collega zal tevens betrokken zijn in dit onderzoek. De uiteindelijke terugkoppeling aan u zal plaatsvinden door onze directie. U wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de klacht of de voorgestelde verbetering en van de eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien.

Alle klachten en de afhandeling daarvan worden door ons geregistreerd en 3 jaar bewaard.

Klik hier voor het indienen van een klacht.

Beroepsprocedure
Indien een klacht naar onvoldoende tevredenheid is afgehandeld door de directie heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid om een beroepsprocedure op te starten. De indiener van de klacht dient zich dan in contact te stellen met een onafhankelijke deskundige. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.P. Fokker. 

(jpfokkeratchello [dot] nl).

“Mr. Fokker (1947) heeft tot mei 2016 vele jaren het ambt van rechter bekleed, vanaf 1988 was hij werkzaam als beroepsrechter in het gerechtshof te Arnhem. Hij is thans nog steeds werkzaam als arbiter en als voorzitter van de Reclamecodecommissie.”