Participeren

Bij een participatie neemt PPM Oost rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. Het aandelenbelang dat PPM Oost heeft, is altijd een minderheidsbelang. PPM Oost streeft naar een exit binnen 5 tot 7 jaar.

Aandeelhouder

Als PPM Oost, na een uitgebreid investeringsonderzoek wil participeren in uw bedrijf betekent dat, dat u er een aandeelhouder in uw bedrijf bij krijgt. PPM Oost verwerft dan een minderheidsaandeel (tussen de 10% en maximaal 49,9%) van de aandelen in uw BV of NV vaak in combinatie met een achtergestelde lening. We nemen vanaf dat moment tevens deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en willen zelf een commissaris kunnen benoemen. We willen niet op de stoel van de ondernemer zelf gaan zitten, dat kunt u tenslotte zelf het beste, maar we willen wel betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Dit wordt allemaal van tevoren vastgelegd in de contracten.

Rendement

In haar investeringsbeleid streeft PPM Oost naar vergelijkbare rendementen als andere participatiemaatschappijen, maar is zij wel bereid een hoger risicoprofiel te accepteren. Door deze maatschappelijke participatiemix ligt het portefeuillerendement doorgaans lager dan bij de volledig commerciële participatiemaatschappijen.

Samenwerking

Risicodragende financiering wordt verstrekt in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening. De investeringsbedragen liggen tussen de € 100.000 en (maximaal) € 2.500.000. Bij grotere participaties werkt PPM Oost samen met anderen, zoals Participatiemaatschappijen of informal investors. Ook is PPM Oost bereid te syndiceren of anderszins samen te werken met andere kapitaalverstrekkers. Er wordt pas gefinancierd als de bedrijfsmatige activiteiten zijn gestart.

PPM Oost is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en handelt conform de door de NVP opgestelde gedragscode.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde die PPM Oost u kan bieden is:

  • actief beheer;
  • betrokkenheid;
  • introductie in haar netwerk van ondernemers en commissarissen;
  • toegang tot kennisinstellingen;
  • intensieve begeleiding en coaching bij vroege fase-ondernemingen.