Voor ondernemers in topsectoren

U wilt een financieringsaanvraag bij ons indienen maar u vraagt zich af of u in aanmerking komt voor financiering uit één van onze fondsen. Uw onderneming moet in ieder geval voldoen aan de onderstaande 5 basisvoorwaarden. Verderop deze pagina leest welke informatie wij graag van u ontvangen en hoe de procedure van uw aanvraag verloopt.

Basisvoorwaarden

  1. Behoort uw bedrijf tot het midden- en kleinbedrijf?
  2. Is uw (toekomstig) bedrijf gevestigd in de provincie Gelderland of Overijssel?
  3. Ontwikkelt uw bedrijf een nieuw product en wilt u hiermee voorop lopen in uw sector?
  4. Heeft u een businessplan en een financieringsbehoefte van maximaal € 2,5 miljoen?
  5. Is uw bedrijf actief in één van de topsectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Energie en Milieutechnologie, Maakindustrie?

Direct zaken doen?

Graag ontvangen we van u:

a) Teaser en pitch
Wanneer u een financieringsaanvraag bij ons wilt indienen dan ontvangen we allereerst graag een korte beschrijving (teaser) van uw business. We vragen u vervolgens om een goede pitch voor te bereiden waarin u uw businessplan op een krachtige manier samenvat.

b) Businessplan
Zien we voldoende potentie in uw voorstel, dan ontvangen we ten slotte graag uw businessplan. Een format voor een businessplan kunt u hier downloaden. Meer informatie over het schrijven van een goed businessplan vindt u ook bij de MKB Servicedesk. Aan de rechterzijde van deze pagina treft u ook enkele video's ter illustratie.

Toetsing door investment managers

Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen onze investment managers of uw onderneming voldoet aan de eerdergenoemde basisvoorwaarden. Ze maken intern en extern afwegingen op basis van de aangeleverde informatie en aanvullende gesprekken. Hierbij kunt u denken aan gesprekken met u als ondernemer, maar ook met aanstaande klanten, deskundigen en eventuele mede-investeerders. PPM Oost heeft hiervoor inmiddels vijf teams klaar staan, gespecialiseerd in de verschillende topsectoren. Wij letten bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag naast de formele criteria vooral op:

  • Ondernemerskwaliteiten en -commitment;
  • Product-markt-combinatie, marktperspectief en mate van innovativiteit;
  • Jaarcijfers, prognoses en verdienmodel;
  • Brancheontwikkelingen en concurrentieanalyse;
  • Rendement.

Financieringsvormen

De fondsen die PPM Oost beheert, kennen verschillende financieringsvormen. Wij kunnen uw onderneming bijvoorbeeld financieren door aandeelhouder te worden of door verstrekking van een achtergestelde lening. Ook combinaties tussen beide vormen zijn mogelijk. Financieringsvormen, bedragen en focusgebieden verschillen per fonds maar in de regel betreft het financieringen tussen de € 75k en € 2,5 miljoen.

Cofinanciering

Zoekt u meerdere financiers voor uw bedrijf? Hier vindt u mogelijke cofinanciers die u wellicht van dienst kunnen zijn. Elke financiering moet voor een deel door één of meerdere private mede-investeerder(s) worden aangevuld. Als u zelf een partij vindt is dat heel positief. De private mede-investeerder(s) kan een formele partij zijn, zoals een andere participatiemaatschappij, of een informal investor (privépersoon). Deze investeerder moet onafhankelijk zijn van uw bedrijf.

Mensenwerk

Geldzaken zijn mensenwerk. De basis is dus een goede klik en wederzijds vertrouwen tussen u en onze investment managers. Wanneer alle afspraken helder zijn, leggen we ze bij een notaris vast in overeenkomsten, zoals statuten, participatieovereenkomst, leenovereenkomst etc. Het geld boeken we vervolgens aan uw bedrijf over, al dan niet gefaseerd op basis van de bereikte mijlpalen.

Contact

We gaan graag het gesprek met u aan, want geldzaken zijn in de eerste plaats mensenwerk

Neem hiervoor contact met ons op.