Life Sciences & Health

Toegang tot kapitaal, een krachtige kennisbasis, voldoende kritische massa, snelheid van handelen en een sterke farmaceutische sector maken het verschil. Plus natuurlijk ondernemers met een forse dosis ambitie. PPM Oost maakt hiervoor optimaal gebruik van haar aanjaagfunctie door eerder geld beschikbaar te stellen dan anderen aandurven.

Uitdagingen

Het beteugelen van de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. Het bieden van optimale kwaliteit van leven. Het zijn de grote uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw. Gezond zijn en gezond oud worden, het is immers steeds meer een vanzelfsprekendheid. Gezonde mensen kunnen weliswaar een hogere productiviteit leveren, maar de kosten van dat langer leven lopen onevenredig hoog op. Ontwikkelingen die mondiaal spelen en waarvoor op alle continenten innovatieve oplossingen worden gezocht.

Ambitie

Topsector Life Sciences & Health wil in 2025 tot de wereldtop behoren. Door zorgoplossingen te bieden die de kwaliteit van leven verhogen en die leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit en beheersing van de zorgkosten. Nederlandse bedrijven in deze sector zijn internationaal concurrerend en betrokken bij vele biotechnologie transacties.

Wereldtop

De kennisbasis is uitstekend en de Nederlandse wetenschappers behoren tot de top van de wereld. De sector is met een aandeel van 2,5% in het BNP, jaarlijkse groei van 8% en werkgelegenheid voor 2,5 % van de beroepsbevolking een belangrijke topsector. Het belang voor de nationale economie neemt elk jaar toe. Dit succes is met name te danken aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) speelt een groeiende rol in het maatschappelijk verzilveren van wetenschappelijke kennis. Ze neemt zo haar verantwoordelijkheid voor het aanjagen van innovatie.

Complex

Op microniveau kenmerkt de sector zich door haar kapitaalsintensieve karakter en de lange doorlooptijden. Andere kenmerken zijn het hoge afbreukrisico, verloop van waardecreatie, de zware, maar noodzakelijke regelgeving en tot slot het vergoedingenstelsel dat het karakter van een vrije markt nuanceert. In dit complexe speelveld zal elke innovatie een nieuwe uitdaging zijn.

Thema's

De belangrijkste thema’s in het kort:

  • vergrijzing wereldbevolking;
  • mede daardoor stijgende kosten gezondheidszorg;
  • verhogen arbeidsproductiviteit door gezondere mens;
  • behoefte aan snel en veel kapitaal; toepassing fundamentele kennis;
  • passende regelgeving.

Red Med Tech Highway

Life Sciences & Health in de Provincies Gelderland en Overijssel ontwikkelt zich langs de Red Med Tech Highway. Deze highway markeert een lijn met daarop internationale onderzoeksinstellingen als Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Universiteit Twente en Wageningen UR. En natuurlijk het bedrijfsleven met veel innovatieve start ups. De basis voor succesvol ondernemerschap ontstaat door innovaties dicht bij de kennisinstellingen in de regio te zoeken. PPM Oost stemt financiering af op de levensfase van de onderneming en houdt een duidelijke focus op commerciële waardecreatie. Met daarnaast een sterke greep op de valorisatiebeleid. Kennis moet namelijk wel worden verzilverd: van kennis naar kassa.

Doelgroep

Het sectorteam richt zich vooral op business proposities die matchen met de kennisgebieden van de regionale kennisinstellingen. Dit geeft toegang tot wetenschappelijke ondersteuning, maar ook tot gelieerde bedrijven die al contacten onderhouden met kennisinstellingen. Ervaring leert dat clustering van jonge bedrijven en kennisinstellingen in de regio de economie stimuleert, en prestatieverhogend werkt. Door kritisch te zijn op technische en commerciële haalbaarheid, kan een portfolio worden gecreëerd waarbij private investeerders en bedrijfsleven graag worden betrokken.

PPM Oost

PPM Oost maakt optimaal gebruik van haar unieke positie: een aanjaagfunctie vervullen door eerder geld beschikbaar te stellen dan anderen aandurven. Onder het motto: “Ja, mits in plaats van: nee, tenzij”.

Bekijk onze portfolio in de sector Life Sciences

Contactpersonen sectorteammr. P.J.E. Rhemrev (Pieter)
sectormanager
pieter [dot] rhemrevatppmoost [dot] nl

Pieter heeft een juridische achtergrond aangevuld met Bedrijfskunde en Business Valuation (RSM Erasmus). Hij is werkzaam geweest binnen het bankwezen en venture capital fondsen. Pieter is sinds 2000 werkzaam bij PPM Oost.

ir. V.H.J. Mattousch MBA (Viktor)
senior investment manager
viktor [dot] mattouschatppmoost [dot] nl

Viktor heeft een technische opleiding afgerond aan de TU Delft met specialisatie in New Venture Finance en Entrepreneurship en een MBA opleiding aan UC Berkeley, USA. Hij is werkzaam geweest in de olie- en gas industrie en is sinds 2001 werkzaam in venture capital. Viktor werkt sinds 2005 bij PPM Oost.

 

drs. J.F. van Giessel (Jan-Frens)
investment manager
janfrens [dot] vangiesselatppmoost [dot] nl

Jan-Frens heeft na zijn studie Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht ruim 10 jaar gewerkt als consultant en  projectmanager bij verschillende organisaties,
waarvan laatste vier jaar in het Life Sciences & Health domein. Jan-Frens is in 2009 begonnen bij Oost NV en in 2013 overgestapt naar PPM Oost.

E.J. (Janneke) van Til MSc
investment manager
janneke [dot] vantilatppmoost [dot] nl

Janneke heeft, na haar studie Financiële Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ruim zeven jaar in de corporate finance praktijk van EY gewerkt. Hierbij lag haar focus op waardebepalingen en in dit kader heeft zij tevens de Executive Master of M&A and Valuation afgerond. Janneke is in 2015 begonnen bij PPM Oost.

 

drs. J.L. Veurink (Joey)
investment analist
joey [dot] veurinkatppmoost [dot] nl

Joey is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een bedrijfskundige achtergrond met een specialisatie in innovatie management. Joey is sinds 2013 werkzaam bij PPM Oost en heeft hiervoor ervaring opgedaan als onderzoeksassistent bij de EUR en als intern-analyst bij Accenture.

 

L. (Lizet) Mulder
teamassistent
lizet [dot] mulderatppmoost [dot] nl
 

 

M.A.L. van der Kooij (Annelie)
teamassistent
annelie [dot] vanderkooijatppmoost [dot] nl

Annelie heeft in 2001 haar opleiding aan Hogeschool TIO afgerond en daarna diverse functies vervuld binnen de toeristische sector en de makelaardij. Sinds 2009 is zij in dienst bij PPM Oost.