Hoe werkt PPM Oost?

Ons financieringstraject kent een doorlooptijd van 7 tot 14 weken en bestaat uit de onderstaande stappen:

Aanmelding en intake 

Indien u interesse heeft om zaken te doen met ons als participatiemaatschappij, kunt u zich via deze website aanmelden en/of een afspraak maken met één van onze investment managers. Graag ontvangen wij van tevoren een compleet businessplan van u zodat we ons goed kunnen voorbereiden.

Lees meer...

Beoordeling aanvraag 

Wij letten bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag (naast een aantal formele criteria) vooral op:

Lees meer... 

Uitwerking financiering - Zoeken medefinanciers

Het zoeken naar een private mede-investeerder is op dit moment alleen nodig bij een financiering vanuit het Innovatiefonds Oost Nederland.

Elke financiering moet voor een deel door één of meerdere private mede-investeerder(s) worden aangevuld. Als u zelf een partij vindt is dat heel positief. PPM Oost kan eventueel in haar netwerk op zoek gaan naar een geschikte partner. Ook met deze partner zullen gesprekken worden gevoerd door PPM Oost en de ondernemer gezamenlijk.

Lees meer...

Financieringsvoorstel

Indien onze beoordeling over de ondernemer en de businesscase positief is, krijgt u van ons een financieringsvoorstel met daarin de wijze van financiering (aandelenkapitaal, achtergestelde lening of een combinatie hiervan) en de bijbehorende voorwaarden.

Dit financieringsvoorstel is altijd onder voorbehoud van goedkeuring van het financieringsvoorstel door de directie en het Investment Committee van PPM Oost. Grotere investeringen behoeven de goedkeuring van de aandeelhouders van PPM Oost.

Lees meer...

Afwikkeling 

Wanneer alle afspraken helder zijn, worden deze in onze overeenkomsten (statuten, participatieoveenkomst, leenovereenkomst etc.) bij een notaris vastgelegd en wordt het geld al dan niet gefaseerd op basis van zogenaamde milestones overgeboekt.

Lees meer...

Start samenwerking

Ondernemers die we financieren hebben, naast de financiering in de vorm van risicokapitaal, ook behoefte aan weloverwogen advies en intensieve begeleiding van een regionale investeerder. PPM Oost stelt daarom naast de benodigde investering ook graag haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers. We brengen onze ondernemers desgevraagd in contact met experts, mogelijke commissarissen en vooral ook met elkaar. Want PPM Oost staat voor actief beheer en coaching. Kortom: participeren in durven en doen.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.