High Tech

PPM Oost helpt Nederland een wereldspeler te zijn in de topsector High Tech Systems & Materials. Denk aan nanotechnologie, mechatronica, robotica, sensoren, imagingtechnologie en semiconductors. Met als kernwoorden voor innovatie: minder, kleiner, zuiniger.

De sector ontwikkelt toepassingen voor andere topsectoren en sleuteloplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. En vormt zo de motor voor de Nederlandse kenniseconomie. In Oost-Nederland zijn ruim 5.500 bedrijven in High Tech gevestigd die zorgen voor 87.000 arbeidsplaatsen. Een hotspot voor onderzoek in open Innovatiecentra rond universiteiten, hogescholen en internationale onderzoeksinstellingen als Mesa+, CTIT en MIRA.

Groeiambities

De topsector heeft forse groeiambities, waaronder een verdubbeling van de export in 2020. Deze ambitie is alleen haalbaar als bedrijven, kennisinstituten en overheden intensief samenwerken. Een voorwaarde om zich technologisch te kunnen handhaven in de wereldtop. Daarnaast zijn voldoende ‘handen en hoofden’ nodig om te kunnen groeien. Dit betekent een pittige uitdaging in het opleiden en vasthouden van goede technische mensen. Maar ook het blijvend financieren van de innovatie is een must. Innovatiecontracten tussen kennis en kunde zijn in het topsectorenbeleid richtinggevend voor succesvolle innovaties.

Roadmaps

Vijftien roadmaps vormen de basis van het innovatiecontract voor High Tech Systems & Materials. Zij bepalen de prioriteit van onderzoeksvragen voor technologiegebieden en toepassingsdomeinen. Ze geven aan wat het financiële commitment is van bedrijven. Ook schetsen ze een realistisch beeld van de benodigde publieke middelen. De roadmaps benoemen dus nadrukkelijk de relevantie van de onderzoeksagenda’s voor maatschappelijke uitdagingen.

Thema's

De belangrijkste thema’s in het kort:

  • fundamentele en toegepaste kennis bundelen door innovatiecontracten en roadmaps;
  • aanwas van technisch geschoolde mensen en die opleiden en vasthouden;
  • voldoende (revolverende) fondsen genereren om innovatie te financieren;
  • ondernemers aantrekken om kennis en kunde te vertalen naar kassa.

PPM Oost

De High Tech-portefeuille van PPM Oost is relatief groot en omvat bedrijven in diverse levensfasen. Door actief beheer zorgt PPM Oost ervoor dat de bedrijven in iedere fase innoveren en waarde creëren voor financieel en maatschappelijk rendement.

PPM Oost investeert vooral in kansrijke ondernemers die als trekker van de regionale economie kunnen fungeren. Ambitie om te groeien is daarbij evenzeer van belang als inhoudelijke technologische kennis. PPM Oost is een ondernemende financier. Niet bang om risico’s te nemen en met kennis van zaken. Zowel van de sector als van het investeringsspeelveld.

Bekijk onze portfolio in de sector High Tech

Contactpersonen sectorteam

hightechatppmoost [dot] nl

ir. T.J. (Tom) Paffen
senior investment manager
tom [dot] paffenatppmoost [dot] nl

Tom is afgestudeerd aan de TU Delft en vervolgens bedrijfskunde AIO aan Erasmus Universiteit. Tom is werkzaam geweest bij Ericsson en AT&T en is sinds 1998 actief in venture capital met o.a. fondsen van Achmea en ING. Tom is sinds 2010 werkzaam bij PPM Oost.

drs. T.J. (Tim) Markus
senior investment manager
tim [dot] markusatppmoost [dot] nl

Tim studeerde Werktuigbouwkund aan de TU Delft en heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de EUR. Hij werkte bij VDT Robert Bosch en daarna voor Innofonds Twente. Tim is sinds 2001 werkzaam bij PPM Oost.

 

F.H. Westerik MSc (Fabien)
investment manager
fabien [dot] westerikatppmoost [dot] nl

Fabien is afgestudeerd op Saxion (International Business and Management). Daarna heeft hij zijn master Business Administration behaald aan de Universiteit Twente met de
specialisatie Entrepreneurship and Innovation. Fabien is sinds 2012 werkzaam bij PPM Oost.

drs. R.W.J. Dood (Radboud)

investment manager
radboud [dot] doodatppmoost [dot] nl

Radboud is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (richting Bedrijfseconomie) en heeft vervolgens in diverse (advies- en investment) functies gewerkt, met name gericht op het MKB. Radboud is sinds 2010 werkzaam bij OostNL.

 

J. Tideman (Joyce)
teamassistent
joyce [dot] tidemanatppmoost [dot] nl

Joyce heeft diverse secretariële opleidingen en cursussen gevolgd. Aansluitend heeft zij gewerkt als secretaresse bij diverse ondernemingen, waaronder 11 jaar voor investeringsmaatschappij Reggeborgh. Sinds maart 2014 is Joyce werkzaam voor PPM Oost.