Gelderland voor Innovaties

Geldlening om innovatie tot een succes te maken

Heeft u als Gelderse ondernemer een innovatie met een grote kans van slagen, maar ontbreekt het u aan de benodigde financiering? Het fonds Gelderland voor Innovaties (GvI) kan u met een geldlening ondersteunen om uw product op de markt te krijgen. “We zoeken ondernemers die een innovatie tot een succes kunnen maken”, zegt Sylvia Kortenraij, sectormanager Maakindustrie bij PPM Oost.  

Wat is het fonds Gelderland voor Innovaties (GvI)?
Sylvia Kortenraij: “Een fonds voor Gelderse ondernemers die hun innovatieve ideeën naar de markt willen brengen, maar daarvoor onvoldoende middelen hebben. Bijvoorbeeld ondernemers die naast hun werk op hun zolderkamer aan een projectidee werken. Dan komt er bijvoorbeeld een moment dat ze een prototype willen maken. Als ze dat niet meer uit eigen zak kunnen betalen, kunnen ze bij ons aankloppen. Maar het fonds is ook bedoeld voor bestaande ondernemers die financiering nodig hebben voor een nieuwe, eigen innovatie.
In 2008 is het eerste fonds Gelderland voor Innovaties van start gegaan dat inmiddels volledig is geïnvesteerd. Vanwege het succes van Gelderland voor Innovaties heeft de provincie Gelderland in november 2013 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Daarmee is er de komende jaren weer volop ruimte om te investeren.

We hebben op dit moment nog ruimte om te investeren

Hoe groot is het bedrag dat Gelderland voor Innovaties mag investeren in een bedrijf?
“Per project kunnen we maximaal 75.000 euro financieren. Het bedrag wordt als een achtergestelde lening verstrekt. Daarnaast moet de ondernemer zelf in cash eenzelfde investering regelen. Dat kan door de ondernemer zelf, maar ook de bank een private investeerder of een subsidie die niet afkomstig is uit Gelderland. We kunnen het bedrag in delen overmaken. De onderneming moet na uiterlijk twee jaar beginnen met aflossen van de lening. Er moet dus wel zicht zijn op inkomsten.”

Aan welke voorwaarden moet een ondernemer nog meer voldoen om in aanmerking te komen voor een geldlening vanuit het fonds Gelderland voor Innovaties?
“Het belangrijkste is dat het idee innovatief moet zijn: een voorloper in de markt, dus de eerste, snelste of de beste. Soms is dat een nieuw product, maar het kan ook zijn dat iemand als eerste bestaande technieken aan elkaar koppelt, waarmee nieuwe toepassingen mogelijk zijn. 

De andere voorwaarden zijn onder meer:
• Het project moet passen in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, Logistiek of vrijetijdseconomie.
• De ondernemer moet een Gelderse MKB’er zijn of zich in Gelderland willen vestigen. 
• We moeten voldoende vertrouwen in de ondernemer hebben. Dat is lastig meetbaar, maar we moeten ervan overtuigd zijn dat hij of zij de persoon is die de innovatie tot een succes kan maken.”

Het belangrijkste is dat het idee innovatief moet zijn

Voor welke bedrijven is Gelderland voor Innovaties niet bedoeld?
“Ondernemers die nog niet ver genoeg zijn met de ontwikkeling. Die alleen een idee hebben, maar die bijvoorbeeld nog niet hebben gekeken naar de markt en de marktkansen. We snappen dat je als startende ondernemer geen dure haalbaarheidsstudies kunt uitvoeren, maar een goed studentenonderzoek kan ons bij wijze van spreken ook al comfort geven, in combinatie met bijvoorbeeld een intentieverklaring van een eerste potentiële klant.
De investering is ook niet bedoeld als verliesfinanciering op een bestaand project of bedrijf.
Het geld mag ook niet worden besteed voor het opstarten van een bedrijf. Dus is niet bedoeld om vloerbedekking van te kopen.”

Als een ondernemer aan alle voorwaarden voldoet, wat zijn dan de vervolgstappen?
“We ontvangen graag een projectplan. Dat hoeft geen boekwerk te zijn, maar een goede ondernemer moet in vijf tot tien pagina’s duidelijk kunnen maken wat hij of zij wil en hoe dat bereikt moet worden. Daarbij adviseren we zo veel mogelijk documenten toe te voegen dat het verhaal van de ondernemer ondersteunt en zijn marktkansen bevestigt. Wij hebben een formulier waarmee de ondernemer kan controleren of hij aan alle aspecten heeft gedacht. Als hij dat heeft gedaan, kan hij met ons contact opnemen voor een kennismaking.”

We ontvangen graag een projectplan

Hoe lang duurt het vervolgens voordat de ondernemer zijn geld heeft?
“Dat kan snel worden geregeld. We kunnen op elk moment besluiten een geldlening toe te kennen. Vervolgens moet de ondernemer zijn deel van het geld regelen en wordt een leenovereenkomst opgesteld. Als dat allemaal soepel verloopt, kan de eerste bijdrage binnen een paar weken worden overgemaakt en kan de ondernemer van start met zijn project!”

Interesse in een geldlening uit het fonds Gelderland voor Innovaties?
Neem dan contact op met Sylvia Kortenraij of een van de sectormanagers van PPM Oost waar de activiteiten van uw bedrijf bij passen: Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie (inclusief creatieve industrie, logistiek en vrijetijdseconomie).

 

Terug naar onze andere fondsen...