Fondsen

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met risicodragend kapitaal in kansrijke, innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. PPM Oost is fondsmanager van (regionale) revolverende fondsen die het ministerie van Economische Zaken, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid. Deze fondsen zijn:

 • Innovatiefonds Overijssel

Stimuleren van innovatie en de groei van de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel. Dat is het doel van de twee Innovatiefondsen Overijssel:

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie. Bij financiering uit dit fonds is deelname van medefinanciers vereist.

PPM Oost financiert in de provincies Gelderland en Overijssel kansrijke innovatieve bedrijven die actief zijn in de regionale of landelijke topsectoren. Wij financieren zowel bestaande ondernemingen met groeiplannen als bestaande ondernemingen met een financieringsbehoefte voor een management-buy-in of management-buy-out. PPM Oost wil in deze trajecten graag een syndicaat vormen met andere partijen, zoals banken en andere medefinanciers. PPM Oost werkt graag samen met informal investors en/of andere participatiemaatschappijen.

 • Gelderland voor Innovaties

Per 31 december 2016 kunnen er voor het fonds Gelderland voor Innovaties geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Het fonds heeft tot doel Gelderse MKB-ondernemers te ondersteunen bij het financieren van innovatieve projecten. Vanuit dit fonds stellen we achtergestelde geldleningen beschikbaar, waarmee Gelderse ondernemers hun projecten realiseren.

Topfonds Gelderland is een fonds-in-fonds. Het fonds investeert niet direct in ondernemingen maar in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemingen. De gelden uit het Topfonds Gelderland zijn bedoeld voor fondsen die investeren in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie.

 

 • Innovatiefonds Twente

 • Innovatiefonds Twente richt zich op de financiering van innovatieve Twentse MKB-bedrijven. Vroegefasebedrijven in de sector High Tech Systems & Materials (HTSM) en cross-overs van met de sectoren Agro-Food, Vrijetijdseconomie, Bouw en Energie behoren tot de doelgroep.
 • Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

 • Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar  ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid in de toekomst te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen. Voor de herontwikkeling van private kavels op bedrijventerreinen komt € 7,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG). Bekijk hier meer informatie over dit fonds.
 • Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

 • Gelderland is de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming. De vrijetijdseconomie is van grote economische betekenis voor Gelderland. Daarnaast is de vrijetijdseconomie van groot belang vanwege de samenhang met leefbaarheid, draagvlak voor natuur, woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat. Voor de vrijetijdsector in Gelderland komt € 5,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV). Bekijk hier meer informatie over dit fonds.
 • Fonds Gelderse Cultuurleningen

 • Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de Gelderse economie. Het zijn bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling die mede de identiteit van Gelderland bepalen. De provincie stimuleert daarom innovatie, talentontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de culturele sector en heeft daarvoor
 • € 4 miljoen beschikbaar gesteld via het Fonds Gelderse Cultuurleningen. Hier vindt u meer informatie over dit fonds en over de aanvraagprocedure.