Financieringsvoorstel

Indien onze beoordeling over de ondernemer en de businesscase positief is, krijgt u van ons een financieringsvoorstel met daarin de wijze van financiering (aandelenkapitaal, achtergestelde lening of een combinatie hiervan) en de bijbehorende voorwaarden.

Investeringen

Dit financieringsvoorstel is altijd onder voorbehoud van goedkeuring van het financieringsvoorstel door de directie en het Investment Committee van PPM Oost. Grotere investeringen behoeven de goedkeuring van de aandeelhouders van PPM Oost.

Afspraken

Ook staan in dit voorstel de rente- en aflossingsafspraken, exitafspraken en overige punten waar we nog nadere informatie over wensen.