Agro-Food

Ondernemerschap en innovatie vragen om succesvolle samenwerking in de driehoek overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. PPM Oost zet hiervoor in: haar netwerk van kennisinstellingen en haar kennis van financieren van jonge, innovatieve ondernemingen. Zo ontstaat een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor Agro-Food gerelateerde bedrijven met een hoog ambitieniveau waar innovatie en economische groei hand in hand kunnen gaan.

Uitdagingen

De wereldvoedselproductie moet in 2050 verdubbeld zijn om de groeiende wereldbevolking blijvend te kunnen voeden. Het is daarnaast noodzaak om minder te verspillen en tegelijkertijd een groter welzijn van mens én dier te bewerkstelligen. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe verhoudingen: meer samenwerken en een andere rol van de overheid. Doorbraken in technologische vernieuwingen zijn meer dan gewenst in de wereld van Agro-Food, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen. Voeg daarbij de enorme druk op het ecosysteem door schaarste in de beschikbare ruimte, effecten van biodiversiteit op het landschap, het gebruik van water en de uitstoot van broeikasgassen: zie hier de mondiale uitdagingen van de Agro-Foodsector.

Toppositie

Sector Agro-Food Nederland heeft wereldwijd een toppositie in Agro-Food, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen. Nummer 1 in innovatie en nummer 2 als agrarische exporteur. Maar de concurrentie in de opkomende economieën zit niet stil. Dit dwingt de sector tot meer innovatie en het bundelen van partijen die kennis, kunde en lange termijnvisie bieden. De Agro-Foodsector is van groot belang voor Nederland: verantwoordelijk voor 10 procent van het BNP, voor 20 procent van de totale export en goed voor 600.000 banen.

Kansen

Agro-Food doet het relatief goed in de huidige economische crisis. Een sterke Agro-Foodsector zorgt ervoor dat Oost-Nederland in de toekomst minder gevoelig zal zijn voor neerwaartse economische golfbewegingen.

Thema's

De sector staat op korte termijn voor de opgave op bredere schaal meer waarde toe te voegen of te creëren. De zuivelsector slaagt er bijvoorbeeld wel in yoghurt op te waarderen tot een romig fruittoetje. Terwijl de (vlees)verwerkende sector, de akkerbouw en de groente- en fruitsector achterblijven met het ontwikkelen van nieuwe producten en onderscheidende waarden. De consument wil echter steeds meer: de producten moeten niet alleen gemakkelijk en gezond, maar ook goedkoop en veilig zijn.

  • duurzame productie als noodzaak;
  • schaarste grondstoffen en concurrentie opkomende economieën;
  • rol voeding in relatie tot gezondheid;
  • voedselkwaliteit en voedselveiligheid.

Doelgroep

PPM Oost ziet een belangrijke kans voor bedrijven die zich toeleggen op innovatieve producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde. Producten en diensten die een aantoonbare rol spelen in het verbeteren van de volksgezondheid en de kwaliteit van leven. Voeding die kan bijdragen aan het terugdringen van voedinggerelateerde chronische ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en kanker heeft een grote toekomst in het verschiet. Een veranderend voedingspatroon in combinatie met nieuwe voedingsmiddelen kan immers voor een sterke vermindering zorgen van kosten voor gezondheidszorg en arbeidsverzuim.

PPM Oost

Naast inzet van het netwerk en financiering van de onderneming vanaf het prille begin, kan PPM Oost voor innovatieve bedrijven de link zijn naar private equity-fondsen en zo ook succesvolle groei op langere termijn faciliteren.

Bekijk onze portfolio in de sector Agro-Food

Contactpersonen sectorteam

agrofoodatppmoost [dot] nl

 
ing. W.C. Schoonderbeek MSc (Wilco)
senior investment rmanager

wilco [dot] schoonderbeekatppmoost [dot] nl
 
Wilco heeft een technische en bedrijfskundige achtergrond en was onder meer werkzaam voor Heineken, Arthur Andersen, PwC en KPMG. Wilco is sinds 2010 werkzaam bij PPM Oost.

 
B.V. Hoeflaak RV (Bart)
senior investment manager

bart [dot] hoeflaakatppmoost [dot] nl
 
Bart heeft een bedrijfskundige achtergrond en is Register Valuator (RV). Hij is werkzaam geweest binnen de corporate financepraktijk van KPMG en De Jong & Laan waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de M&A praktijk binnen het bedrijfsleven. Bart is sinds 2009 werkzaam bij PPM Oost.

 

drs. J.L. Veurink (Joey)
investment analist
joey [dot] veurinkatppmoost [dot] nl

Joey is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een bedrijfskundige achtergrond met een specialisatie in innovatie management. Joey is sinds 2013 werkzaam bij PPM Oost en heeft hiervoor ervaring opgedaan als onderzoeksassistent bij de EUR en als intern-analyst bij Accenture.

M.A.L. van der Kooij (Annelie)
teamassistent
annelie [dot] vanderkooijatppmoost [dot] nl

Annelie heeft in 2001 haar opleiding aan Hogeschool TIO afgerond en daarna diverse functies vervuld binnen de toeristische sector en de makelaardij. Sinds 2009 is zij in dienst bij PPM Oost.