Afwikkeling

Heldere afspraken

Wanneer alle afspraken helder zijn, worden deze in onze overeenkomsten (statuten, participatieoveenkomst, leenovereenkomst etc.) bij een notaris vastgelegd en wordt het geld al dan niet gefaseerd op basis van zogenaamde milestones overgeboekt.

Regionaal netwerk

PPM Oost is een actieve mede-aandeelhouder en probeert u als businesspartner zoveel mogelijk in relevante netwerken te introduceren. We maken daarbij ook gebruik van alle kennis en kunde van onze collega's van Oost NV.