Tweede bio-energie installatie in Ede geopend

Vrijdag 12 mei 2017 is de tweede Edese bio-energie installatie van MPD Groene Energie feestelijk geopend. De nieuwe installatie staat op de Kenniscampus en draagt de naam ‘Bio-Energie Ede’. Het officieel in werking stellen van de tweede installatie is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming en de energietransitie in Ede. De bouw van deze tweede bio-energiecentratie is mede tot stand gekomen door een investering vanuit Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) van Topfonds Gelderland verstrekt door fondsmanager PPM Oost.

Ruim 100 aanwezigen waren getuige van de opening door de directie van MPD Groene Energie, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland Dhr. Van Dijk en wethouder Van Huijstee van de gemeente Ede. Operationeel directeur Valentijn Kleijnen heette iedereen welkom en onderstreepte in zijn speech nog eens het belang van het tegengaan van verdere klimaatsverandering. De gedeputeerde van de Provincie Gelderland Dhr. Van Dijk gaf aan dat ‘Ede’ met het groene warmteproject ‘echt haar nek heeft uitgestoken’.

Wethouder Van Huijstee vond dat ‘een goede gemeente op zijn toekomst voorbereid moet zijn, waarbij MPD Groene Energie onmisbaar is voor het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen’. Complimenten volgden eveneens van Dhr. Schaaij, directeur van Nationaal Groenfonds, en namens de BNG-bank gaf Dhr. Van Veenhuizen aan trots te zijn op hun investering in dit ‘voor Nederland unieke project’. Op het balkon werd vervolgens het logo van de nieuwe bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’ onthuld. Na de opening verzorgde Roos Blufpand en haar band een spetterend, duurzaam optreden.

In de eerste installatie aan de Dwarsweg ‘Bio-energie De Vallei’, en nu ook in de tweede Ede installatie, wordt lokaal afkomstige biomassa omgezet in groene warmte. Dochterbedrijf van MPD Groene Energie ‘Warmtebedrijf Ede’ is de groene warmteleverancier en heeft inmiddels ruim 10.000 woningen en bedrijven aangesloten op haar groene warmtenet in Ede. De Provincie Gelderland, de gemeente Ede, Alliander en Woningcorporatie Woonstede delen de ambitie om in het jaar 2020 zeker twintigduizend woningen en bedrijven te hebben aangesloten op het Edese groene warmtenet. De doelstelling is om hiermee de CO2-uitstoot in 2020 met 50.000 ton te reduceren.

15 mei, 2017 - 02:00