Participaties Micreos, Nutrileads en ex-participatie Ojah starten met ontwikkelingen in voedsel en gezondheid

Een aantal bedrijven waaronder onze participaties Micreos en Nutrileads en de ex-participatie Ojah starten met de ontwikkeling van nieuwe processen en producten op het terrein van voedsel en gezondheid. Hiervoor krijgen ze een subsidie toegewezen.

Met deze initiatieven versterken zij hun marktpositie maar ook de regionale economie. Inclusief de bijdrage van de bedrijven gaat het namelijk om een investering van ruim € 15 miljoen. De Europese Unie, het Rijk en Overijsel en Gelderland stellen hiervan bijna € 7 miljoen beschikbaar.

Een voorbeeld is antibiotica resistentie. In het project ‘Faag op Maat’ wordt de intensieve veehouderijbedrijven een oplossing geboden voor het bestrijden van ziekteverwekkers door de toepassing van fagen. Door virussen (faagthechnologie) toe te voegen aan diervoeding, hoeft er minder antibiotica te worden toegediend. Het project “Faag op Maat” levert hierdoor een bijdrage aan het terugdringen van de voedsel gerelateerde antibiotica resistentie bij mens en dier. Het Consortium dat hierbij samenwerkt bestaat uit: Trouw Nutrition Nederland (Putten), Micreos Food Safety B.V. (Wageningen, Gelderland), NYtor B.V. (Nijmegen), Agri Information Partners B.V. (Wageningen) en Wageningen Universiteit (Wageningen). De totale investering bedraagt ruim € 6 miljoen waarvan bijna € 2, 5 miljoen subsidie.

Een ander voorbeeld zijn natuurlijke conserveermiddelen. De vraag naar natuurlijke, E-nummervrije voeding neemt toe. In het project Challenges worden voor kwetsbare, koelverse en niet zure voedingsmiddelen zoals salades, beslag en plantaardige vleesvervangers natuurlijke conserveermiddelen ontwikkeld. Het consortium dat hierbij samenwerkt bestaat uit: TOP (Wageningen), Johma Salades (Losser), Ojah (Ochten) en Bachos (Rumpt). De totale investering bedraagt € 2 miljoen waarvan ruim € 8 ton subsidie.

Als laatste voorbeeld het project Challenge.

Een consortium bestaande uit NIZO food research B.V. (Ede, Gelderland), Nutrileads (Wageningen, Gelderland) en FrieslandCampina Nederland B.V. (Amersfoort, Utrecht) richt zich op het ontwikkelen van innovatieve en hoogwaardige producten en ingrediënten met een bewezen gezondheid-bevorderend effect ten aanzien van weerstand tegen infecties. Het betreft de ontwikkeling van een prototype naar operationeel niveau. Het beoogde resultaat van het project is dat nieuwe en interessante ingrediënten en eindproducten sneller ontwikkeld kunnen worden en de kosten voor nutritionele onderbouwing en het risico op falen van dure klinische studies zullen afnemen. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de verbetering van de gezondheid op een duurzame wijze.

9 mei, 2017 - 02:00