Fonds Gelderse Cultuurleningen

Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de Gelderse economie. Het zijn bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling die mede de identiteit van Gelderland bepalen. De provincie stimuleert daarom innovatie, talentontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de culturele sector en heeft daarvoor € 4 miljoen beschikbaar gesteld via het Fonds Gelderse Cultuurleningen.

Met het fonds wil de provincie een veranderende financieringsmix voor culturele ondernemingen stimuleren. De verwachting is dat door de inzet van revolverende middelen, instellingen in de culturele sector steeds meer op een bedrijfsmatige wijze naar hun financieringsbehoefte gaan kijken.

De financieringen hebben tot doel werkgelegenheid op te leveren in de creatieve economie en de afhankelijkheid van subsidie te verminderen.

Voor welke investeringen zijn de Gelderse Cultuurleningen bestemd?

 • Financieringen voor duurzame, roerende goederen (bijvoorbeeld instrumenten, apparatuur, (presentatie)materiaal, computers of software);
 • Voorfinancieringen van projecten (bijvoorbeeld theaterproducties of tentoonstellingen);
 • Financiering van een omslag van het financieringsmodel (investeringen om de exploitatiekosten te verlagen en/of de inkomsten te verhogen).

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Gelderse ondernemingen in de culturele en creatieve sector waaronder de audiovisuele sector (foto en film), beeldende kunsten, design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten, architectuur en alle mengvormen hiervan.
 • Met ‘Gelderse’ wordt specifiek bedoeld: ondernemingen gevestigd in de provincie Gelderland of die zich feitelijk en/of statutair in de provincie Gelderland gaan vestigen en die substantiële economische activiteiten in de provincie Gelderland verrichten of gaan verrichten.
 • Met ‘ondernemingen’ wordt bijvoorbeeld bedoeld: een B.V., eenmanszaak, v.o.f. of stichting. De volledige informatie over de criteria voor een onderneming vindt u in Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645, inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister.
 • De onderneming dient beroepsmatig/professioneel werkzaam te zijn in de Gelderse culturele of creatieve sector.

Bekijk de volledige voorwaarden van het Fonds Gelderse Cultuurleningen.

Welke leningen verstrekt het Fonds Gelderse Cultuurleningen?
 

  Kleine lening Grote lening
Financieringsaanvraag € 25.000 - € 99.999 € 100.000 - € 500.000
Soort financiering achtergestelde lening achtergestelde lening
Rente marktconform marktconform
Maximale looptijd 5 jaar 5 jaar
Opname in een keer eventueel in delen
Aflossing

achteraf per kwartaal

ingaand 3 maanden na opname lening

achteraf per kwartaal

1e aflossing uiterlijk 2 jaar na opname van de lening

Behandelingskosten 2% over het bedrag van de lening met een maximum van
€ 500
2% over het bedrag van de lening met een maximum van
€ 2.500
Periodiek aanleveren van rapportages 4 keer per jaar 4 keer per jaar

 

 

Op welke punten wordt de aanvraag getoetst?

 • Vestigingsplaats (statutair of feitelijk) van de onderneming.
 • Kredietwaardigheid van de aanvrager, onder andere via verklaring van Bureau Krediet Registratie (afhankelijk van ondernemingsvorm).
 • Beroepsmatigheid/professionaliteit van de aanvrager.
 • Om een afgewogen investeringsbeslissing te maken, wil FGC inzicht krijgen in uw ondernemersprofiel. Afhankelijk van de aanvraag zult u uitgenodigd worden om een ODC-meting te doen.
 • Het bestedingsdoel en de omvang van de financiering.
 • Inhoudelijke- en financiële aspecten van de aanvraag, waaronder mede of de hoogte van de lening in verhouding staat tot het beoogde doel en of de kredietaanvrager in staat zal zijn het krediet af te lossen.
 • Uit het ondernemingsplan moet blijken wat het doel van de inzet van de middelen is. Omdat er sprake moet zijn van een verdienmodel met terugverdienpotentieel, kan dit het bereiken van een hoger opbrengstniveau zijn, of het bereiken van een lager kostenniveau. Een lager kostenniveau kan worden bereikt door het efficiënter maken van de bedrijfsvoering of door het investeren in een kostenverlagende maatregel. Hogere opbrengsten kunnen worden gegenereerd door de financiering van een minimaal kostendekkend project of door de financiering van maatregelen die structureel de opbrengsten verhogen.

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Bekijk de aanvraagprocedure.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u snel het antwoord op onze pagina veelgestelde vragen. Voor meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure of over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met PPM Oost via cultuurleningenatppmoost [dot] nl.